Přihlášení Registrace Zaslat heslo
 

VOP


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen „prodávající“), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského Soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 11544, IČO: 25236431, DIČ: CZ25236431, tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).
(Podrobný výpis můžete najít na serveru justice.cz)

Vzorková prodejna:
Botanická 238/3, 362 63 Dalovice
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9:00 – 18:00 hod.

Sklad:
Botanická 238/3, 362 63 Dalovice
Otevírací doba: pondělí - pátek: 9:00 – 17:00 hod.

Obchodní a další oddělní:
Botanická 238/3, 362 63 Dalovice
Otevírací doba: pondělí - pátek: 8:00 – 18:00 hod.

Další kontakty:
tel.: +420 353 222 267
fax: +420 353 222 268
GSM: +420 737 210 600
email: info@hdt.cz
www.HDT.cz

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)
a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem
(č. 89/2012 Sb.).

2. Vymezení pojmů

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel, dále jen „spotřebitel“, je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je vymezen v ust. § 2 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody
s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále pokud dojde k vlivu, který je způsoben zásahem vyšší moci, nebo pokud dojde k neúmyslnému chybnému přenosu dat do e-shopu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Registrace
Každý kupující musí být u prodávajícího zaregistrován, případně musí do objednávky doplnit pravdivé kontaktní údaje. Pro řádnou registraci se využívá formulář Registrace nového uživatele. Výjimku tvoří osobní odběr zboží na vzorkové prodejně. Ceny a podmínky nakupování jsou shodné jak pro registrované, tak i pro neregistrované zákazníky. Registrace zákazníků je zdarma. Registrovaní kupující mají po přihlášení snadný přístup k přehledu svých objednávek, faktur, reklamací a dalších informací
v Osobním menu.

Při registraci uveďte následující údaje: přihlašovací email, přihlašovací heslo, jméno a příjmení objednávajícího, platný telefonní kontakt (případně druhý telefonní kontakt), fakturační adresu, dodací adresu (pokud je jiná než fakturační), případně druhý email, zvolte preferovaný jazyk. Kupující, který není konečným spotřebitelem, uvede navíc své obchodní jméno, IČO, DIČ, případně fax, doloží kopii Živnostenského listu, Osvědčení o registraci plátce DPH včetně bankovního spojení.
Po řádném vyplnění kontaktních údajů konečného spotřebitele probíhá registrace automaticky. U kupujícího, který není konečným spotřebitelem, registraci autorizuje provozovatel e-shopu po doložení a prověření požadovaných dokumentů kupujícího.

Objednání zboží či služeb
Objednání je možné následujícími způsoby:
• prostředky dálkové komunikace: telefonicky, faxem, emailem, formou SMS, písemně nebo
elektronicky v e-shopu na www.HDT.cz.
• osobně: na vzorkové prodejně prodávajícího, případně v dohodnutém odběrovém místě
Při objednání uveďte následující údaje: Zkratka1 (objednací kód zboží), název (přesný název položky dle platného ceníku), počet, měrnou jednotku (např. kus, metr, sada, set), jednotkovou cenu a celkovou cenu. V případě požadavku kupujícího je možné sestavit individuální kupní smlouvu na dodání zboží s dalšími podmínkami.

Objednávky v internetovém obchodě:
Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu (detailu) produktu naleznete tlačítko „Koupit“ (symbol košíku). Vyberete počet kusů, které chcete zaslat a stisknete tlačítko. Po stisku tlačítka Koupit se vybraná položka přidá do virtuálního nákupního košíku.

Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka bude následně telefonicky potvrzena a náš pracovník s Vámi dohodne případné doručení. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky.
Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky.

Vyhledávání v internetovém obchodě
V našem internetovém obchodě www.HDT.cz může každý zákazník použít vyhledávání či pokročilé vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k výběru zboží. Prohledávání je prováděno podle více kritérií (fulltextové vyhledávání, vyhledávání dle Zkratek 1, názvů zboží, výrobců/značek a technických parametrů). Dále mohou zákazníci využít selekci produktů podle: rozpadového stromu zboží, statistik nehledanějších/nejprodávanějších položek zboží a podle příznaků: Akce (zvýhodněná datumová akční cena), Novinka, Tipy (doporučené položky prodávajícím), Doprodej (zvýhodněný nákup zboží vyřazeného z běžné produktové nabídky) a Video (produkty s prezentačním videem).

Ceny
Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká) a jsou platné při odběru v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího. Informace o aktuálních cenách dopravného
a balného jsou uvedeny na www.HDT.cz a zobrazí se v rámci formuláře virtuálního nákupního košíku před odesláním objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo, pokud již není sepsána kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s předchozím upozorněním kupujícího telefonickou, elektronickou či písemnou formou.
Prodejní ceny: Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Pro další slevy z prodejních cen je nutné kontaktovat prodejce. Aktuální prodejní ceny a ceníky ke stažení jsou k dispozici na www.HDT.cz.
Recyklační poplatek
Poplatek za likvidaci elektro-odpadu (recyklační poplatek) je součástí uvedených koncových cen zboží v e-shopu a cenících.
K cenám objednaného zboží se tedy již nepřipočítává. Podrobné informace o recyklačním poplatku naleznete na stránkách www.asekol.cz a www.ekolapm.cz (světelné zdroje).

Doprava
Způsob dodání zboží bude plněn dle objednání kupujícího, resp. podle volby způsobu dopravy. Prodávající je schopen zajistit následující možnosti dodání zboží: autodopravní přepravní službou, vlakem, vlastní dopravou prodávajícího nebo osobním odběrem kupujícího v místě vzorkové prodejny prodávajícího. V rámci e-shopu jsou nabízené pouze některé z uvedených způsobů, kupující si další způsoby přepravy zboží může dohodnout individuálně. Kupující, který je spotřebitelem, může po dohodě
s prodávajícím požadovat odbornou montáž či instalaci nebo proškolení k obsluze zakoupeného zboží. Tato služba není zahrnuta v ceně zboží. K objednanému zboží obdrží kupující příslušné dokumenty: daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. Ke většině druhů zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura, prodejka) je dostačující pro uplatnění reklamace. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech následujícím způsobem: telefonicky, písemně, emailem či osobně v místě vzorkové prodejny prodávajícího.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Aktuální informace o cenách dopravného je možné získat na www.HDT.cz. Dopravné již obsahuje i poplatek za balné. Skladové zboží se běžně doručuje do 48 hodin po celé ČR. Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce. Registrovaní zákazníci mohou sledovat přepravu objednaného zboží online v osobním menu jejich profilu na webu www.HDT.cz.

Platební podmínky
Kupující uhradí prodávajícímu za dodávku zboží či služeb kupní cenu následujícím způsobem: hotovostně v místě sídla prodávajícího, hotovostně zaměstnanci prodávajícího na jiném dohodnutém místě, platební kartou pomocí platební brány, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího či dobírkou při převzetí zboží přepravní službou. Platba převodem na účet kupujícího se splatností pozdější než je den dodání zboží, je možná pouze v případě, je-li uzavřena dodavatelsko-odběratelská smlouva.
V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání. Je-li kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo vymáhat svou pohledávku libovolným způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy, včetně omezení či zákazu dalšího prodeje zboží kupujícímu. Upozorňujeme, že do úplného zaplacení zůstává zboží v majetku prodávajícího.
Bankovní kontakt: Československá obchodní banka a.s., pobočka Karlovy Vary, Číslo účtu: 160 378 635 / 0300

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním
a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Asekol a Ekolapm (světelné zdroje) uvedených na jejich webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení
a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3. Uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě

Předmět smlouvy
Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené podle ust. § 2079 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“) mezi obchodní společností HDT
impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11544, jakožto prodávající na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc v kupní smlouvě uvedenou (dále jen „zboží“)
a umožnit kupujícímu k ní nabýt vlastnické právo a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Uzavření kupní smlouvy
Prodávající je provozovatelem e-shopu na webových stránkách www.hdt.cz. Ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Obč.Z. platí, že vystavené zboží v e-shopu, resp. na uvedených webových stránkách, je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupní smlouva se uzavírá elektronickou objednávkou dostupnou na webových stránkách www.hdt.cz. Po vybrání zboží zvolí kupující nejprve požadované množství zboží (zadáním počtu kusů, předvyplněný počet má vždy hodnotu „1“) a pomocí tlačítka „košík“ (obojí ve spodní liště dlaždicového seznamu produktů, nebo v jeho detailu za položkou „vaše cena bez DPH“) vloží kupující zboží do virtuálního košíku. Následně pak celý objednací proces zahájí stisknutím tlačítka „ZOBRAZIT NÁKUPNÍ KOŠÍK“ pomocí tlačítka „koupit“ (ikonka nákupního košíku popsaná výše). Následně dojde k přidání vybraného zboží v počtu zvoleném kupujícím do virtuálního nákupního košíku. Elektronický systém internetového obchodu provází kupujícího postupně až k úspěšnému dokončení objednávky. První krok objednávky, která se v nákupním košíku aktivuje pomocí tlačítka „OBJEDNAT“, umožňuje zákazníkovi výběr způsobu dodání zboží (zaslání nebo vlastní odběr), dále způsob platby (dobírkou, hotově, platební kartou nebo bankovním převodem v závislosti na zákaznickém profilu a zvoleném způsobu dodání zboží), způsob expedice (okamžité dodání zboží skladem a následné dodání zbytku objednávky po naskladnění, nebo dodávka kompletní objednávky). Registrovaný zákazník může v této fázi změnit kontaktní údaje, neregistrovaný je musí zadat k objednávce. Před dokončením objednacího procesu může kupující opravit již zadané údaje stisknutím tlačítka „ZPĚT DO KOŠÍKU“, tedy před závazným potvrzením objednávky má kupující právo měnit požadované zboží, jeho množství, dopravu i způsob úhrady. Kupní smlouva je uzavřena odesláním vyplněné objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. E-hop www.HDT.cz potvrdí odeslání objednávky prodávajícímu pomocí automatického emailu (rekapitulace objednávky). Prodávající potvrdí přijetí objednávky automatickou elektronickou zprávou na e-mail, který kupující v objednávce uvedl, při uzavření prodejního dokladu (faktury). Přílohou potvrzujícího e-mailu je uzavřená kupní smlouva (daňový doklad), odkaz na tyto VOP, formulář na odstoupení od smlouvy a reklamační řád. Potvrzujícím e-mailem e-shopu však prodávající nikterak nedeklaruje dostupnost objednaného zboží, nýbrž pouze dává kupujícímu na vědomí, že objednávku přijal ke zpracování do IS. Kupní smlouva je tedy uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím do informačního systému, resp. potvrzením prodejního dokladu.

Uzavřená kupní smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě v jeho IS. Vzhledem ke skutečnosti, že jedno vyhotovení kupní smlouvy je vždy kupujícímu předáno v souladu s ust. čl. II. odst. 2 těchto VOP, slouží uložená kupní smlouva u prodávajícího výhradně pro potřeby prodávajícího a kupujícímu nebude dále zpřístupněna. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva (prodejní doklad) se vystavuje výhradně v elektronické podobě, na vyžádání zajistí prodávající fyzický doklad.

Kupní cena
Kupující je v souladu s ust. § 2118 Obč.Z. povinen zaplatit kupní cenu. Kupní cena zboží je uvedena na webových stránkách prodávajícího, a to vždy v korunách českých, kupní MO cena je uvedená vč. DPH a PHE. Všechny ceny jsou na webu www.HDT.cz také ke stažení v elektronických cenících v sekci „Ke stažení“.

Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit též náklady na dodání zboží. V souladu s ust. § 1811 odst. 2 písm. e) Obč.Z. jsou náklady na dopravu zboží uvedeny na webových stránkách www.hdt.cz a to v rámci výběru způsobu dopravy v objednávce
a v sekci „Poprvé na HDT.cz“.

Kupující má právo před uzavřením kupní smlouvy provést volbu způsobu placení kupní ceny. Kupující je podle své volby povinen plnit kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 160378635/0300, hotově tzv. na dobírku, hotově v případě osobního převzetí v sídle prodávající, nebo prostřednictvím platební karty kupujícího. V případě plnění kupní ceny tzv. na dobírku je kupující povinen plnit kupní cenu k rukám doručujícího přepravce před převzetím zboží.

V případě plnění kupní ceny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokyny k provedení platby převodem jsou uvedeny na konci sjednávacího procesu v rekapitulaci objednávky v e-shopu (variabilní symbol, číslo bankovního účtu), kupující si je také může vyžádat elektronickou zprávou a nechat zaslat na zadaný e-mail v objednávce. V případě plnění kupní ceny bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím
platební karty kupujícího odešle prodávající kupujícímu zakoupené zboží až poté, co na výše uvedený bankovní účet bude připsána celá kupní cena včetně nákladů na přepravu. V případě plnění kupní ceny hotově při osobním převzetí je kupující povinen plnit kupní cenu při převzetí zboží.

Pro případ, že se kupující dostane s plněním kupní ceny do prodlení, je kupující povinen podle ust. § 2048 an. Obč.Z. zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky a to za každý, byť jen započatý den, pro který prodlení kupujícího trvá. Plněním smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícímu na náhradu škodu v plné výši.
Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 15 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.
Ve smyslu ust. § 2132 Obč.Z. platí, že vlastnické právo na kupujícího přejde teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. Práva a povinnosti

Prodávající je povinen kupujícímu v přiměřené lhůtě odevzdat zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Přiměřenou lhůtu je nutné určit zejména s přihlédnutím k tomu, zda se objednané zboží v době uzavření kupní smlouvy nachází ve skladu prodávajícího, či zda je objednané zboží nutné nejprve objednat.

Objednané zboží je prodávající povinen kupujícímu odevzdat podle volby projevené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy, resp. při vyplňování elektronické objednávky, a to:
• v případě osobního převzetí v sídle prodávajícího na adrese Botanická 238/3, 362 63 Dalovice
• prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím na území ČR

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za to kupní cenu.

Pro případ, že kupující ve smyslu ust. § 2159 odst. 2 Obč.Z. nepřevezme zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění takového zboží ve výši 300,- Kč za každý byť jen započatý den úschovy. Prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 10 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením jeho objednávky, resp. v případě, kdy kupující má za to, že prodávající narušil svým jednáním práva kupujícího, je kupující oprávněn obrátit ve smyslu ust. § 1820 odst. 1. písm. j) Obč.Z. na prodávajícího se stížností. Prodávající vyřizuje stížnosti kupujícího ve lhůtě do 60 dnů. O vyřízení stížnosti a případně o přijatých opatřeních vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Toto ustanovení se nedotýká povinností prodávajícího a zákonných lhůt uvedených v ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci obracet se stížnostmi též na Českou obchodní inspekci.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
• věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel
i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě doručování zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím je kupující povinen při dodání zboží zásilku překontrolovat (např. počet balíků, poškození krabice, poškození zboží). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je doporučeno poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Je-li zásilka poškozená, musí kupující sepsat s dopravcem škodní protokol, ve kterém bude poškození zásilky podrobně popsáno a protokol následně zaslat k rukám prodávajícího. Nedodržení tohoto postupu však kupujícího bez dalšího nezbavuje práv z vadného plnění.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad či reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího, tj. obchodní společnosti HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, na adrese Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb rovněž na adrese obchodní společnosti HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, Botanická 238/3, 362 63 Dalovice. Byla-li kupujícímu poskytnuta záruka a byla-li v potvrzení podle ust. § 2166 Obč.Z. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je k provedení opravy určen.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad či reklamovat zboží přímo v e-shopu www.HDT.cz, a to prostřednictvím i-reklamace. Služba je poskytována výhradně registrovaným zákazníkům e-shopu. Modul i-reklamace je součástí osobního menu zákazníka, nebo má odkaz v zápatí webu. Po přihlášení registrovaného zákazníka se mu v modulu i-reklamace zobrazí mimo jiné přehled jeho faktur, vybere odpovídající a v detailu u reklamovaného zboží stiskne tlačítko REKLAMACE. Z prodejního dokladu se přenesou kontaktní a prodejní údaje, zákazník podrobně popíše závadu. Odeslání reklamace do IS prodávajícího potvrdí kupující aktivací tlačítka POTVRDIT. Po automatickém přijetí reklamace prodávajícím se vygeneruje informační email, který na elektronickou adresu uvedenou kupujícím zašle číslo jeho reklamace. Kupující neprodleně zašle nebo zaveze na adresu prodávajícího reklamované zboží v odpovídajícím balení a zřetelně označí zásilku číslem reklamace z emailu. Následně může sledovat průběh reklamace ve svém osobním menu na webu www.HDT.cz po přihlášení registrovaného uživatele.

Při uplatňování práv z vadného plnění, či při reklamaci zakoupeného zboží prodávající doporučuje podrobně popsat vadu zboží, uvést číslo objednávky, identifikaci kupujícího, a spolu s notifikací vady též prodávajícímu předat zboží za účelem posouzení vady. Zboží lze prodávajícímu předat buď osobně v sídle obchodní společnosti (Botanická 238/3, 362 63 Dalovice), nebo jej zaslat na adresu prodávajícího - HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, Botanická 238/3, 362 63 Dalovice.

Za účelem úspěšného uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, resp. za účelem prokázání, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, prodávající doporučuje při uplatňování těchto práv vždy doložit daňový doklad vystavený prodávajícím za zboží.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího
a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hdt.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. Prodávající si vyhrazuje právo na technickou kontrolu zboží před odesláním peněžních prostředků kupujícímu. V souladu s ust. § 1820 odst. 1. písm. g) Obč.Z. kupující nese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a pokyny v návodu k použití.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel
v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je
v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů
• o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího
www.hdt.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


5. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti kupní smlouvou či těmito VOP výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Po prostudování těchto VOP je kupující na důkaz souhlasu s jejich obsahem oprávněn projevit svojí vůli být kupní smlouvou
a těmito VOP vázán kliknutím na zaškrtávací políčko (checkbox) „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami HDT impex s.r.o.“.

V souladu s ust. § 564 Obč.Z. platí, že vznik, změna či zánik právních následků zamýšlených kupní smlouvou a těmito VOP může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků.
Podle ust. čl. III. odst. 1 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) platí, že veškeré právní vztahy plynoucí z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@hdt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. března 2014.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 
 
 Veľkoobchodné podmienky

Spoločnosť HDT SK, s.r.o. (ďalej len predávajúci), so sídlom Borekova 37, 821 06 Bratislava, zapísaná v OR  Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 31546/B  IČO: 35884088, DIČ: SK2021817105, týmto vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej  len VOP). Platnosť týchto VOP od: 1.2. 2007

 

1. Všeobecné ustanovenie
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ( prevádzkovateľ, dodávateľ ) a kupujúceho ( zákazník , spotrebiteľ).Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmto VOP občianskym zákonníkom( č. 40/1964 Zb) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (číslo 634/1992 Zb.), všetko v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy , ktoré neupravuje tento VOP obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v platnom znení. 

 

2. Vymedzenie pojmov
Kupujúci je zákazníkom spoločnosti HDT SK, s.r.o. vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci – ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci  sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú obchodným zákonníkom.
Kúpna zmluva  - objednávka  kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samostatná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto jeho návrhom ( záväzným potvrdením objednávky  zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú  vzájomné práva a povinnosti. Forma doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu: ústna, písomná, elektronická.
Prostriedkami na diaľkovú komunikáciu sa rozumejú: telefónom, faxom, e-mailom, SMS, písomne alebo elektronicky na HDTSK.sk.
Registráciou sa rozumie zavedenie do IS (informačného systému) predávajúceho alebo do systému fungujúcich na web stránkach predávajúceho. Údaje potrebné k registrácii nájdete v článku 3 týchto VOP. Kupujúci sa môže zaregistrovať aj sám na HDTSK.sk, pričom jeho faktická registrácia do systému predávajúceho prebehne do 24 hod. od odoslania požiadavky na registráciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas.


3. Registrácia
Každý kupujúci musí byť u predávajúceho zaregistrovaný, výnimku tvorí osobný odber tovaru na vzorkovej predajni. Ceny a podmienky nakupovania sú zhodné ako pre registrovaných, tak aj pre neregistrovaných zákazníkov. Registrácia zákazníkov je zdarma.
Pri registrácii uveďte hlavne nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávajúceho, telefónny kontakt, fakturačnú adresu, dodávaciu adresu (pokiaľ je iná než fakturačná). Kupujúci, ktorý nie je konečným spotrebiteľom uvedie najviac svoje obchodné meno a sídlo kupujúceho, IČO a DIČ, doloží kópiu Živnostenského listu, Osvedčenie o registrácii platcu DPH vrátane bankového spojenia.


4. Objednanie tovaru či služieb
Objednanie je možné nasledujúcimi spôsobmi:
a/ prostriedky diaľkovej komunikácie: telefonicky, faxom, emailom, formou SMS, písomne alebo elektronicky na HDTSK.sk
b/ osobne
Pri objednaní uveďte nasledujúce údaje: skratka1(kód tovaru), názov (presný názov položky podľa platného cenníku), počet, mernú jednotku(napr. kus. meter, sada, set), jednotkovú cenu, celkovú cenu. V prípade požiadavky kupujúceho je možné zostaviť individuálnu kúpnu zmluvu na dodanie tovaru s ďalšími podmienkami. V prípade že sa už výrobok nevyrába alebo nie je dlhšiu dobu dostupný, skontaktujte kupujúceho a dohodne sa ďalší postup, prípadne zrušenie objednávky.


5. Ceny
Všetky ceny predávajúceho sú v Sk (Slovenská koruna) a sú platné pri odbere v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Ďalšie náklady spojené s dopravou a balením tovaru prechádzajú automaticky na kupujúceho. Informácie o aktuálnych cenách dopravného a balného sú uvedené na HDTSK.sk .
Predávajúci si vyhradzuje právo , pokiaľ nie je ešte spísaná kúpna zmluva na akúkoľvek zmenu ceny s predchádzajúcim upozornením  kupujúceho telefonickou, elektronickou či písomnou formou.
Predajné ceny: Všetky predajné ceny, pokiaľ nie je inak uvedené, sú konečné predajné ceny vrátane DPH (k niektorým druhom tovaru pribudne ešte cena za elektroodpad). Pre ďalšie zľavy z predajných cien je nutné kontaktovať predávajúceho. Aktuálne predajné ceny a cenníky sú k dispozícii na HDTSK.sk


6. Recyklačný poplatok
Pokiaľ nie je uvedené inak, bude ku každej cene pripočítaný príslušný poplatok za likvidáciu elektroodpadu (recyklačný poplatok), Ďalšie informácie nájdete na stránkach Asekol a Ekolapm (svetelné zdroje).


7. Doprava
Spôsob dodania tovaru  bude plnený podľa objednania kupujúceho resp. podľa voľby spôsobu dopravy. Predávajúci je schopný zaistiť nasledujúce možnosti dodania tovaru: autodopravnou prepravnou službou, vlakom, vlastnou dopravou predávajúceho alebo osobným odberom kupujúceho v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže po dohode s predávajúcim požadovať odbornú montáž či inštaláciu alebo preškolenie k obsluhe zakúpeného tovaru. Táto služba nie je zahrnutá v cene tovaru. K objednaniu tovaru dostane kupujúci príslušné dokumenty: daňový doklad a slovenský návod na použitie (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Záznamy uvedené na daňovom doklade, hlavne množstvo tovaru, druh tovaru, prípadne výrobné čísla, ďalej potom stav a akosť daného tovaru, si vo svojom vlastnom záujme kupujúci dôkladne skontroluje hneď pri prevzatí tovaru. Ku väčšine druhov tovaru nie je dodaný záručný list, ten je nahradený predajným dokladom, kde je uvedené označenie výrobku a dátum predaja. Tento doklad o kúpe (faktúra) je dostačujúca pre uplatnenie reklamácie. Pokiaľ kupujúci zistí rozdiel medzi dokladmi a tovarom alebo akýkoľvek iný problém či nezrovnalosť s dodávkou, je povinný predávajúcemu okamžite podať správu o  zistených rozdieloch výhradne nasledujúcim spôsobom: telefonicky, písomne, emailom či osobne v mieste vzorkovej predajne predávajúceho.
Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený prepravou, je kupujúci oprávnený neprevziať ho. V takomto prípade spíše kupujúci s doručovateľom reklamačný protokol či iný zápis o škode či poškodení zásielky. Po vybavení takejto reklamácie alebo v jej priebehu kupujúci získa nový tovar alebo dohodne s predávajúcim iný postup. V opačnom prípade neskoršie reklamácie vonkajšieho stavu zásielok budú posudzované na základe podpísaného prepravného dokladu, v ktorom kupujúci potvrdzuje, že zásielky sú z vonkajšej strany v bezchybnom stave. Informácie o priebehu či stave reklamácie je možné získať telefonicky od predávajúceho. Dopravné už obsahuje aj poplatok za balné a riadí sa hmotnosťou zásielky. Skladový tovar sa bežne doručuje do 48 hodín po celej SR. Bližšie informácie o doručení je možné získať telefonicky u predávajúceho alebo u prepravcu.


8. Platobné podmienky
Kupujúci uhradí predávajúcemu za dodávku tovaru či služieb kúpnu cenu nasledujúcim spôsobom: hotovostne v mieste sídla predávajúceho, hotovostne zamestnancovi predávajúceho na inom dohodnutom mieste, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho či dobierkou pri prevzatí tovaru prepravnou službou. Platba prevodom na účet kupujúceho so splatnosťou neskôr ako je deň dodania tovaru je možné len v prípade, že je uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva či zmluva o dielo. V ostatných prípadoch je nutné dodávku tovaru uhradiť najneskôr v deň jeho dodania. Ak sa kupujúci omešká s akýmikoľvek platbami, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať svoju pohľadávku ľubovoľným spôsobom, ktorý nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, vrátane obmedzenia či zákazu ďalšieho predaja tovaru kupujúcemu. Do úplného zaplatenia tovaru  kupujúcim, zostáva tovar v majetku predávajúceho.
Banka: Československá obchodná banka a.s., pobočka Bratislava , Číslo účtu: 400 126 7100/7500


9. Podmienky a postup pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov diaľkovej
komunikácie.
V súlade s § 53 a § 57 občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 10 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne kupujúci spotrebiteľ pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, musí dodržať nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude kupujúcemu vrátená kúpna cena. Informácie pre kupujúceho spotrebiteľa:
- Kupujúci odošle list (email) s textom o odstúpenie od zmluvy (číslo objednávky alebo daňového dokladu) so žiadosťou o vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požaduje vrátenie peňazí za účet, je nutné uviesť číslo účtu). Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 10-dňovej lehote.
- Vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (môže byť poškodený úmerne nutnosti vybalenia veci), nesmie javiť známky užívania , nepoškodené, kompletné (vrátane príslušenstva, návodu, atď.) a dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame tovar pri preprave poistiť.
-  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru kupujúcemu predávajúcim peniaze pošle zloženku alebo prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie v liste, najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom získaní tovaru a získaní potvrdeného dobropisu na vrátený tovar od kupujúceho, podľa toho čo nastane neskôr. Pokiaľ však už nie je kupujúci tovar schopný vrátiť v pôvodnom stave alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k častému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia §458 odst. 1 obč. zák. nahradiť v peniazoch – v praxi sa to tak robí formou započítania na predávajúcim vystavený dobropis. Pôvodná kúpna cena je teda kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote.


10. Záruka na tovar: tento bod neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom
Všetky výrobky sú schválené pre prevoz v SR a vzťahuje sa na nich minimálna záručná doba 2 roky.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Reklamácia vrátane poškodenia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Uplatnenie záruky sa riadi občianskym zákonníkom. Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v špeciálnom záručnom liste. 


11. Reklamácia – tento bod neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom
Reklamácie vzniknuté dopravu od predávajúceho ku kupujúcemu viď. Odst. 7 týchto VOP. Pre uplatnenie reklamácie poškodenia či nefunkčnosti tovaru je nutné dodať spoločne s výrobkom hlavne: doklad o nákupe (nevyhnutné v prípade záručnej reklamácie), vyhovujúci obal (pokiaľ možno originálny, ktorý zamedzí poškodenie výrobku pri doprave či inej manipulácií), písomný popis poškodenia, meno a adresu a ďalšie kontakty. Predávajúci v žiadnom prípade neuznáva záruku za poškodenia vzniknuté nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s pokynmi v návode. Záruka sa rovnako nevzťahuje na škody v dôsledku živelných katastrov, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov a v prípadoch neoprávneného zásahu do tovaru. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od jeho uplatnenia u predávajúceho.


12. Výpis z obchodného registra
Podrobný výpis môžete nájsť na serveri webset.cz.


13. Zodpovednosť
Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach predávajúceho alebo v tlačových materiáloch sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či chyby a môžu byť aktualizované či zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach či vo svojich tlačovinách či iných ponukách a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Obrázky uvedené v tlačových materiáloch či na internete sú len ilustračné.


14. Európska značka zhody – CE
Predávajúci prehlasuje, že predávané produkty, ktoré sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č.264/1999 Zb., o technických požiadavkách, v platnom znení, sú označené "Európskou značkou zhody - CE". Táto značka nahrádza skoršiu povinnosť predajcu vydať na predávaný tovar tzv. "Uistenie o vydaní prehlásenia o zhode". Značka CE na výrobku je zárukou, že daný produkt je v súlade s legislatívou Európskej únie.


Rychlé volby
NOVINKY
28.03.2019

Párty Novinky

Nová akční nabídka zvukové a světelné techniky
10.02.2019

HDT na ISE 2019

zůčastnili jsme se veletrhu v Amsterdamu.
08.02.2019

Vybíráme

ze Světa Zábavy.
01.02.2019

Svět Zábavy

Akční nabídka plná hudebních nástrojů!
31.01.2019

Veletrh ISE 2019

Vystavujeme na veletrhu ISE 2019 v Amsterdamu
Další novinky
Zobrazit NÁKUPNÍ KOŠÍK
Košík je prázdný
NOVINKY EMAILEM

Vložte kod z obrazku
Nové letáky


ShopCentrik - shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice


LED obrazovky     Hudební nástroje Stagg     Profesionální zvuková technika     Světelná a zvuková technika
Zábavní technika      Software pro ovládání světelného parku       Hudební nástroje Dimavery       Omnitronic
Hudební nástroje      Zvuková technika      DJ technika      Profesionální reproboxy Verse
      Digitální pianino
Reprosoustavy a reproduktory      Zesilovače       Quad Lock       Klávesové nástroje      Sluchátka       Kytara
Kombo      Přehrávače       Mikrofon       Gramofon       Rack       Kabel       Case a kufry       Konektor      Tower
Stroboskop a strobe      LED efekty     Scaner      Moving head      Laser      Reflektor     PAR      Lampa a zdroj
SMD LED    DJ mix     Bubny a bicí nástroje    Touring a stage    Výrobník a esence     Housle a viola     Bubble
UV     Hudba a nástroje     Stativ a naviják      Dechy a dechové nástroje      Futurelight      Eurolite       Saxofon
 Květiny a květináče   Vánoční dekorace    Stojan a stojany    Literatura noty písničky   ALU Deco Truss Lock

Citronic    eLite    Antari    Software     Medeli     Remo    Stagg     Rey    Technics    Shure    Pioneer    Philips
Velkoplošná LED obrazovka       LED mantinel      Světelné LED pásky       Servis LED obrazovek       PixelWall

FB Hurrican K.Vary      8.HDT Cup 2014     Sportík KV 2014     Dárky pro děti      Vánoční dárky

statistics NetDirect